Vectoss - be well located

Analizy lokalizacyjne, analizy przestrzenne, mapy cyfrowe, mapy numeryczne, pomiary GPS

Polski English Deutsch
 
Analizy lokalizacyjne

Działalność każdego obiektu handlowego lub usługowego zależy od istnienia potencjalnego rynku na oferowane produkty lub usługi. Rynek natomiast jest zdeterminowany przez ilość potencjalnych klientów zamieszkałych w pobliżu naszej placówki. Jesteśmy w stanie oszacować szczegółowo ilość mieszkańców i gospodarstw domowych w poszczególnych obszarach w pobliżu planowanego obiektu, porównać z istniejącymi już placówkami, oszacować potencjalne obroty na podstawie znanego portfolio obiektów tej samej firmy.

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne powalają na zrozumienie aktualnej geografii naszych klientów  oraz wpływu rozmieszczenia populacji oraz placówek konkurencyjnych. Analizy powyższe mogą być przeprowadzane na różnym poziomie dokładności, w zależności od posiadanych danych o klientach. Wskazują także na obszary, w których jesteśmy słabo reprezentowani, pozwalają na prawidłowe planowanie strategii rozwoju w ujęciu przestrzennym. Wskazując potencjalne obszary zagrożenia są nieocenione przy planowaniu kampanii reklamowych oddziałujących lokalnie (np. billboardy, gazetki promocyjne)

Mapy cyfrowe

Mapy cyfrowe to podstawa wszelkich analiz przestrzennych. Pozwalają na graficzne przedstawienie przestrzennej struktury sprzedaży, wskazują potencjalne obszary ekspansji, pozwalają na poglądowe przestawienie wszelkich przestrzennych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy w swojej ofercie szeroka gamę map cyfrowych w formacie MapInfo, pozwalającą  na prezentację dowolnego zjawiska gospodarczego w dowolnym zakątku Polski.

Inne usługi

Oferujemy szeroki zakres usług m.in w zakresie:

      #  przestrzennej wizualizacji wyników badań wykonywanych przez inne agencje badawcze. Tego typu materiały wspaniale wzbogacają końcowe opracowania  badań, czyniąc je bardziej poglądowymi dla odbiorcy.
      
      #  korekty i aktualizacji istniejących map cyfrowych oraz aktualizacji przestrzennych baz danych. Aktualizacja oparta jest zwykle na własnych pomiarach terenowych przy pomocy GPS.
      
      #  opracowania wyników badań kodów pocztowych w postaci map i diagramów dla placówek handlowych sieci detalicznych.


Baza Handlu

Zapraszamy do korzystania z BAZY HANDLU DETALICZNEGO.  Baza zawiera ponad 1000 rekordów centrów handlowych i ponad 45000 sklepów spożywczych i przemysłowych.
Wystarczy się jedynie zarejestrować i dostaniesz dostęp do największej bazy tego typu w Polsce.

Kontakt

Jak się z nami skontaktować?

 

Sagan Grzegorz Vectoss tel: +48 32 780 45 11, +48 793 001 226
ul. Cypriana Norwida 19, 43-100 Tychy, Poland